Subsidieadvies en projectmanagement

InnovatieSubsidie.eu ondersteunt haar klanten gedurende het hele subsidietraject (onderzoek, aanvraag en verantwoording). Nieuwsgierig wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

1. Vrijblijvende subsidiescan en verdiepend onderzoek

Dat houdt in dat wij allereerst de innovatiesubsidies die relevant zijn voor uw bedrijf in beeld brengen. Zodra duidelijk is welke regelingen relevant zijn, brengen we de voorwaarden en criteria tot in detail in beeld. Daaropvolgend wordt het project "gefit", oftewel passend gemaakt voor de desbetreffende innovatiesubsidie(s). InnovatieSubsidie.eu kan op dat moment ook ondersteuning bieden bij het redigeren of opstellen van een projectplan of businessplan.  Tot zover de voorbereidende werkzaamheden.

2. Opstellen en indienen van de subsidieaanvraag

Tijdens de volgende fase wordt daadwerkelijk gestart met het aanvragen van de desbetreffende innovatiesubsidie(s). De tijd die deze fase in beslag neemt verschilt per subsidieregeling. Voordat de subsidieaanvraag wordt ingediend, zal te allen tijde het concept ter goedkeuring worden voorgelegd aan de klant.

Het aanvragen van de innovatiesubsidies kan doorgaans op basis van no-cure, no-pay door ons worden verzorgd. Bij tijdrovende subsidietrajecten waarbij de slagingskans relatief laag is, zal de aanvraag gedeeltelijk op basis van no-cure, no-pay uitgevoerd kunnen worden.

3. Projectmanagement - verantwoording van de subsidie

Na afloop, zodra de subsidie is toegekend, kan InnovatieSubsidie.eu projectmanagement werkzaamheden verrichten m.b.t. de subsidieverantwoording. In bepaalde gevallen zal er een evaluatieverslag geschreven moeten worden.

Over het algemeen geldt: hoe groter het subsidiebedrag, hoe complexer de verantwoording. We zorgen dat het subsidietraject tot een goed einde wordt gebracht.

Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie over de dienstverlening van InnovatieSubsidie.eu.

E-mailen
Bellen
Info
Instagram
LinkedIn