Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO)

De Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) 2022 is een must have voor bedrijven die zich bezighouden met de ontwikkeling van technische producten, productieprocessen of software. De WBSO levert een korting op de loonheffing op en/of een fiscale aftrekpost.

Verricht uw bedrijf R&D-activiteiten en wordt daarvoor een prototype ontwikkeld? Dan is de WBSO mogelijk ook voor u interessant! Vul de Subsidiescan in en krijg zicht op de subsidiekansen..

WBSO: Stimulering van innovatie met subsidie

Door de kosten van research & development te verlagen stimuleert de overheid innovatieve ontwikkeling binnen het bedrijfsleven. Ondernemers kunnen dankzij de WBSO een besparing realiseren via de loonheffingen. De extra financiële ruimte die hierdoor ontstaat werkt verdergaande innovatie in de hand en daar is het de overheid precies om te doen.

De WBSO compenseert een deel van de loonkosten en overige kosten en uitgaven voor S&O. Dit door middel van een vermindering van de af te dragen loonheffing dan wel door middel van een verhoging van de zelfstandigenaftrek via de inkomstenbelasting. Startende ondernemers (starters) worden extra tegemoet gekomen met behulp van de zogeheten startersfaciliteit.

Wie kan WBSO aanvragen?

De WBSO is bedoeld voor het brede bedrijfsleven; het grootbedrijf en het mbk, iedere ondernemer ongeacht de sector waarin deze werkzaam is, kan profiteren van deze aantrekkelijke innovatiesubsidie. De belangrijkste voorwaarde is dat het bedrijf is gevestigd in Nederland en dat de ontwikkelactiviteiten binnen de EU worden uitgevoerd.

De verschillende WBSO projecttypen

Een WBSO-project moet betrekking hebben op speur- en ontwikkelingswerk: systematisch georganiseerde en in een lidstaat van de Europese Unie verrichte werkzaamheden, direct en uitsluitend gericht op:

  • De ontwikkeling van technisch nieuwe (onderdelen van) fysieke producten, (onderdelen van) fysieke productieprocessen, of (onderdelen van) programmatuur.
  • Technisch-wetenschappelijk onderzoek.

Financieel voordeel via de WBSO in 2022

De bijdrage voor S&O-inhoudingsplichtigen (een of meerdere medewerkers op de loonlijst) bestaat uit een vermindering op de af te dragen loonbelasting en premie volksverzekeringen en bedraagt per kalenderjaar:

  • 32% van de eerste € 350.000 van de totale S&O-grondslag (voor starters geldt een verhoogd tarief van 40% van de eerste € 350.000 van de totale S&O-grondslag); en
  • 16% van de resterende S&O-grondslag.

Zelfstandigen kunnen op hun beurt, indien ze minimaal 500 uur per kalenderjaar in S&O steken, de zelfstandigenaftrek verhogen tot € 13.360. Startende zelfstandigen kunnen een extra verhoging van € 6684 toepassen op de zelfstandigenaftrek.

Direct WBSO subsidie aanvragen?

Bent u benieuwd naar de WBSO mogelijkheden voor uw bedrijf, of wilt u direct WBSO subsidie aanvragen? Vul dan het onderstaande formulier.

E-mailen
Bellen
Info
Instagram
LinkedIn