Subsidie voor energie-innovaties

De Europese Unie, Nederland en de decentrale overheid werken hard aan het realiseren van de CO2-reductie doelstellingen en de daarvoor noodzakelijke energietransitie. Om deze beleidsdoelstellingen dichterbij te brengen worden er door de overheid (vanuit verschillende bestuurslagen) energiesubsidies verstrekt, bijvoorbeeld voor de ontwikkeling van een innovatief product/systeem waarmee een energiebesparing kan worden gerealiseerd of waarmee duurzame energie kan worden opgewekt.


Hieronder heeft Energiesubsidie Nederland een aantal subsidieregelingen vermeld die kunnen worden aangevraagd door bedrijven die zich bezighouden met energie-innovaties. De regelingen maken deel uit van de subsidieregeling Topsector Energieprojecten (TSE).

Topsector Energieprojecten

Via de TSE worden (combinaties van) industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling en demonstratieprojecten ondersteund. Hiermee draagt de overheid bij aan het realiseren van de CO2-doelstellingen uit het Klimaatakkoord. Ook wordt hiermee de Nederlandse concurrentiekracht, werkgelegenheid en welvaart versterkt.


De TSE subsidies zijn bedoeld voor innovaties op het gebied van:

 • Duurzame energieproductie;
 • Energiebesparing;
 • Flexibilisering van het energiesysteem, waaronder waterstof;
 • CO2-reductie in de industrie;
 • Circulaire economie;
 • Aardgasloze woningen, wijken en gebouwen.


De regeling Topsector Energieprojecten wordt ook wel Topsector Energie Subsidies genoemd, omdat de regeling feitelijk een kaderregeling is die bestaat uit meerdere paragrafen; de feitelijke subsidieregelingen die ondernemers kunnen aanvragen.


De Topsector Energie Subsidies bestaat uit de volgende subsidieregelingen:

 • TSE Industrie O&O;
 • Hernieuwbare energietransitie (HER+) (voorheen Hernieuwbare energie);
 • Maatschappelijk Verantwoord Innoveren Energie;
 • Carbon capture, utilisation and storage (CCUS);
 • Geo-energie;
 • Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI);
 • Waterstof;
 • TSE Gebouwde omgeving;
 • Demonstratie energie- en klimaatinnovatie (DEI+);
 • Systeemintegratie;
 • Energie en industrie: joint industry projects;
 • Wind op zee: R&D-projecten;
 • Energie en industrie: Early adopterprojecten;
 • TSE Industrie studies;
 • ERA-NET energieprojecten;
 • TSH Vliegtuigmaakindustrie.


Voor een overzicht van overige energiesubsidies, bedoeld voor investeringen in energiebesparende of energieopwekkende systemen of producten, verwijzen wij naar de website van Energiesubsidie Nederland.

Subsidie aanvragen voor uw innovatieproject?

Innovatiesubsidie Nederland is gespecialiseerd in het aanvragen van innovatiesubsidies. Neem contact met ons op om de subsidiekansen bij uw energie-innovatie project te verkennen.