Innovatiesubsidie voor de industrie

Voor bedrijven in de industriële sector zijn innovatiesubsidies een essentiële bron van financiële ondersteuning om hun innovaties te realiseren. Door gebruik te maken van Europese en nationale subsidieregelingen kunnen industriële bedrijven hun concurrentiepositie versterken, bijdragen aan duurzaamheid en inspelen op de snel veranderende marktbehoeften. Op deze pagina geven we een overzicht van de relevantste innovatiesubsidies voor de industrie, zowel op Europees als nationaal niveau.

Het belang van subsidie voor de industriële sector

De industriële sector vormt de ruggengraat van de Nederlandse economie. Innovaties binnen deze sector zijn essentieel om concurrerend te blijven en om te voldoen aan de steeds strengere milieueisen. Innovatieprojecten in de industrie kunnen variëren van de ontwikkeling van nieuwe productietechnologieën tot de implementatie van duurzame energieoplossingen. Innovatiesubsidies zijn hierbij een belangrijke steunpilaar. Ze bieden financiële ondersteuning die bedrijven helpt om onderzoek, ontwikkeling en implementatie van innovatieve ideeën en technologieën te bekostigen.


Innovatiesubsidies zijn van onschatbare waarde voor de industriële sector om verschillende redenen:

  • Financiële ondersteuning: Innovatieprojecten zijn vaak kostbaar. Subsidies helpen om deze kosten te verlagen, waardoor bedrijven meer kunnen investeren in ontwikkeling en implementatie zonder hun financiële positie in gevaar te brengen.
  • Risicobeperking: Innovatieve projecten brengen vaak aanzienlijke risico's met zich mee. Subsidies verlagen deze risico's door financiële steun te bieden, waardoor bedrijven worden aangemoedigd om te investeren in nieuwe technologieën en processen.
  • Concurrentievoordeel: Door gebruik te maken van subsidies kunnen bedrijven sneller en efficiënter nieuwe producten en diensten ontwikkelen, waardoor ze een voorsprong krijgen op hun concurrenten.
  • Stimulering van duurzaamheid: Veel subsidies zijn gericht op het bevorderen van milieuvriendelijke en duurzame innovaties. Dit helpt bedrijven om te voldoen aan de groeiende vraag naar groene oplossingen en bij te dragen aan de overgang naar een duurzame economie.
  • Samenwerking bevorderen: Subsidies stimuleren samenwerking tussen bedrijven, onderzoeksinstellingen en overheden. Deze samenwerkingsverbanden leiden tot gedeelde kennis en gezamenlijke ontwikkelingen die de innovatiekracht versterken.

Overzicht van subsidieregelingen voor de industrie

Hieronder hebben wij een aantal specifieke subsidiemogelijkheden vermeld die beschikbaar zijn voor industriële bedrijven. Dit zijn zowel Europese als nationale subsidieregelingen.


Horizon Europe

Horizon Europe is het grootste financieringsprogramma van de EU voor onderzoek en innovatie, met een budget van 95,5 miljard euro voor de periode 2021-2027. Dit programma ondersteunt projecten die baanbrekende wetenschap en technologie bevorderen. Voor de industriële sector biedt Horizon Europe financiering voor grote onderzoeksprojecten en collaboratieve innovaties, die essentieel zijn voor het ontwikkelen van nieuwe productietechnologieën en duurzame oplossingen.


EIC Accelerator

Onderdeel van Horizon Europe, de EIC Accelerator richt zich specifiek op innovatieve MKB’s en start-ups. Het biedt zowel subsidies als investeringen aan bedrijven die baanbrekende technologieën en marktverstorende innovaties ontwikkelen. Voor industriële bedrijven betekent dit toegang tot financiering voor de ontwikkeling en commercialisering van nieuwe technologieën die de productie-efficiëntie en duurzaamheid kunnen verbeteren.


Life Programme

Het Life Programme ondersteunt projecten die bijdragen aan de ontwikkeling en uitvoering van het EU-milieubeleid. Industriële bedrijven kunnen financiering ontvangen voor projecten die gericht zijn op milieubescherming, energie-efficiëntie en circulaire economie. Dit is vooral relevant voor bedrijven die willen investeren in groene technologieën en duurzame productieprocessen.


WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk)

De WBSO is een fiscale regeling die bedrijven helpt bij het verlagen van de kosten van onderzoek en ontwikkeling. Door een vermindering van de loonkosten voor R&D-personeel, maakt de WBSO het aantrekkelijker om te investeren in innovatieve projecten. Voor de industriële sector is deze regeling bijzonder relevant omdat het de financiële drempel verlaagt voor het uitvoeren van complex en langdurig onderzoek.


MIT (MKB-Innovatiestimulering Regio en Topsectoren)

De MIT-regeling ondersteunt innovatie binnen het MKB door subsidies te verstrekken voor haalbaarheidsstudies, R&D-samenwerkingsprojecten en innovatiemakelaars. De focus ligt op projecten die bijdragen aan de economische groei en duurzaamheid van de topsectoren, waaronder de industrie. Dit maakt het voor industriële bedrijven mogelijk om te investeren in nieuwe technologieën en samenwerkingsverbanden die hun concurrentiepositie versterken.


DEI+ (Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie)

Deze regeling biedt financiering voor projecten die gericht zijn op de demonstratie van innovatieve energie- en klimaatoplossingen. Industriële bedrijven kunnen subsidies aanvragen voor projecten die bijdragen aan CO2-reductie en de energietransitie. Dit is van groot belang voor bedrijven die willen investeren in duurzame energieoplossingen en milieuvriendelijke productiemethoden.


SME Instrument

Dit instrument biedt subsidies aan innovatieve kleine en middelgrote ondernemingen voor de ontwikkeling en commercialisering van nieuwe producten, diensten en bedrijfsmodellen. Het richt zich op bedrijven met een hoog innovatief potentieel en sterke groeiverwachtingen. Voor de industriële sector betekent dit toegang tot financiering voor baanbrekende innovaties die kunnen leiden tot nieuwe marktintroducties en verbeterde productieprocessen.


VIA (Versneller Innovatieve Ambities)

De VIA-subsidie ondersteunt MKB-bedrijven in Noord-Nederland die willen innoveren. Deze subsidie bevordert zowel de ontwikkeling van nieuwe producten als de samenwerking met kennisinstellingen. Voor industriële bedrijven in deze regio biedt de VIA-subsidie een waardevolle bron van financiering voor innovatieprojecten die de regionale economische groei en duurzaamheid bevorderen.

Subsidieaanvraag uitbesteden?

Het aanvragen van subsidies kan een complex en tijdrovend proces zijn. Het vereist specifieke kennis van de beschikbare regelingen, de voorwaarden en het indienen van de juiste documentatie.


Ons team heeft diepgaande kennis van de verschillende subsidieregelingen en de eisen die daaraan gesteld worden. Zij kunnen bedrijven helpen bij het identificeren van de meest geschikte subsidies en het maximaliseren van de kans op succes. Door het uitbesteden van de subsidieaanvraag bespaart u bovendien tijd en middelen. Wij nemen het volledige proces uit handen, van het schrijven van de aanvraag tot het indienen en opvolgen ervan. U kunt zich blijven focussen op de kernactiviteiten.


Neem contact met ons op om de mogelijkheden voor uw bedrijf te verkennen en optimaal gebruik te maken van beschikbare subsidieregelingen.