Subsidieadvies en subsidiemanagement

Innovatiesubsidie Nederland ondersteunt haar klanten gedurende het hele subsidietraject, van subsidieonderzoek tot en met de aanvraag en de subsidieverantwoording. Deze full-service dienstverlening leidt tot een optimale benutting van het subsidiepotentieel van onze klanten, terwijl de ondernemer zich kan blijven focussen op de corebusiness van de onderneming. Op deze pagina wordt onze dienstverlening toegelicht.


Nieuwsgierig wat wij voor uw bedrijf kunnen betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Fase 1: Vrijblijvende subsidiescan en verdiepend onderzoek


Dat houdt in dat wij allereerst de innovatiesubsidies die relevant zijn voor uw bedrijf in beeld brengen. Zodra duidelijk is welke regelingen relevant zijn, brengen we de voorwaarden en criteria tot in detail in beeld.


Daaropvolgend wordt het project "gefit", oftewel passend gemaakt voor de desbetreffende innovatiesubsidie(s). Innovatiesubsidie Nederland kan op dat moment ook ondersteuning bieden bij het redigeren of opstellen van een projectplan of businessplan. Tot zover de voorbereidende werkzaamheden.

Fase 2: Opstellen en indienen van de subsidieaanvraag


Tijdens de volgende fase wordt daadwerkelijk gestart met het aanvragen van de desbetreffende innovatiesubsidie(s). De tijd die deze fase in beslag neemt verschilt per subsidieregeling. Voordat de subsidieaanvraag wordt ingediend, zal te allen tijde het concept ter goedkeuring worden voorgelegd aan de klant.


Het aanvragen van de innovatiesubsidies kan doorgaans op basis van no-cure, no-pay door ons worden verzorgd. Bij tijdrovende subsidietrajecten waarbij de slagingskans relatief laag is, zal de aanvraag gedeeltelijk op basis van no-cure, no-pay uitgevoerd kunnen worden.

Fase 3: Projectmanagement - verantwoording


Na afloop, zodra de subsidie is toegekend, kan InnovatieSubsidie.eu projectmanagement werkzaamheden verrichten m.b.t. de subsidieverantwoording. In bepaalde gevallen zal er een evaluatieverslag geschreven moeten worden.


Over het algemeen geldt: hoe groter het subsidiebedrag, hoe complexer de verantwoording. We zorgen dat het subsidietraject tot een goed einde wordt gebracht.

Bevalt onze werkwijze?

Laten we samenwerken


Innovatiesubsidie Nederland komt graag in contact met innovatieve bedrijven. Wij streven naar een duurzame samenwerking die leidt tot een optimale benutting van subsidiekansen. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende kennismaking.

500+

Afgeronde projecten

50+

Verschillende regelingen

€ 13 miljoen
Toegekende subsidies

6

Ervaren adviseurs