WBSO voor Agro & Food Bedrijven

De agro- en foodsector speelt een cruciale rol in de economie en het dagelijks leven, door te zorgen voor voedselproductie, voedselverwerking en de distributie van voedselproducten. Innovatie binnen deze sector is essentieel om te kunnen voldoen aan de groeiende wereldwijde vraag naar voedsel, om duurzame productiemethoden te ontwikkelen en om de efficiëntie te verbeteren. De Nederlandse overheid erkent deze behoefte en biedt via de WBSO-regeling (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) substantiële ondersteuning aan agro- en foodbedrijven. De WBSO-subsidieregeling biedt agro & food bedrijven een unieke kans om hun innovatieprojecten te financieren en te versnellen. Of het nu gaat om nieuwe productontwikkeling, duurzame oplossingen, technologische verbeteringen of digitalisering, de WBSO kan een cruciale rol spelen in het succes van deze projecten.


Wat is de WBSO?

De WBSO is een fiscale stimuleringsregeling van de Nederlandse overheid die zich richt op het bevorderen van speur- en ontwikkelingswerk (S&O). Deze regeling biedt financiële voordelen aan bedrijven die zich bezighouden met technologische innovatie. Voor de agro & food sector kan dit variëren van het ontwikkelen van nieuwe gewasbeschermingsmiddelen tot innovatieve voedselverwerkingstechnieken.


Waarom WBSO belangrijk is voor Agro & Food bedrijven


  • Innovatie als Motor voor Groei: De agro & food sector is een van de meest dynamische en cruciale industrieën ter wereld. Innovatie speelt een centrale rol in het verbeteren van productieprocessen, duurzaamheid, en de introductie van nieuwe producten. De WBSO-regeling helpt bedrijven in deze sector om hun innovaties te financieren, wat leidt tot concurrentievoordeel en groei.
  • Kostenverlaging en Financiële Steun: De kosten voor onderzoek en ontwikkeling (R&D) kunnen hoog zijn, vooral in een sector die afhankelijk is van nieuwe technologieën en methoden. Door gebruik te maken van de WBSO, kunnen agro & food bedrijven aanzienlijke besparingen realiseren op loonkosten, materiaalkosten en overige R&D-uitgaven.
  • Verbetering van Voedselveiligheid en Kwaliteit: Voedselveiligheid en kwaliteit zijn kritische factoren voor de agro & food sector. Innovatieve projecten die gericht zijn op het verbeteren van deze aspecten kunnen profiteren van de WBSO-subsidie, waardoor bedrijven veilige en kwalitatief hoogwaardige producten kunnen blijven leveren.


Welke projecten komen in aanmerking voor de WBSO?


  • Ontwikkeling van Nieuwe Producten: Het ontwikkelen van nieuwe voedingsproducten of het verbeteren van bestaande producten valt binnen de WBSO-regeling. Dit kan variëren van innovatieve plantaardige eiwitten tot nieuwe conserveringstechnieken die de houdbaarheid van producten verlengen.
  • Technologische Verbeteringen in Productieprocessen: Efficiëntere en duurzamere productieprocessen zijn essentieel voor de moderne agro & food sector. Projecten gericht op automatisering, robotica of nieuwe verwerkingsmethoden kunnen in aanmerking komen voor de WBSO-subsidie.
  • Duurzaamheid en Milieuvriendelijke Oplossingen: Milieuvriendelijke innovaties, zoals biologisch afbreekbare verpakkingen of duurzame landbouwmethoden, worden aangemoedigd binnen de WBSO-regeling. Deze projecten dragen bij aan een groenere toekomst en voldoen aan de groeiende vraag naar duurzame producten.
  • Digitalisering en Data-analyse: Digitalisering speelt een steeds grotere rol in de agro & food sector. Innovatieve projecten die gebruikmaken van data-analyse, Internet of Things (IoT), of andere digitale technologieën om processen te verbeteren, komen ook in aanmerking voor de WBSO.


Succesverhalen van Agro & Food bedrijven met WBSO


Case Study 1: Innovatieve Verpakkingen

Een middelgroot voedselverwerkingsbedrijf heeft met behulp van de WBSO-subsidie een nieuwe biologisch afbreekbare verpakking ontwikkeld. Deze innovatie heeft niet alleen geleid tot een aanzienlijke kostenbesparing, maar ook tot een vermindering van hun ecologische voetafdruk.


Case Study 2: Verbeterde Gewasbescherming

Een agrarisch bedrijf heeft gebruik gemaakt van de WBSO-regeling om een nieuwe, milieuvriendelijke gewasbeschermingsmethode te ontwikkelen. Deze methode heeft geleid tot hogere opbrengsten en een verbeterde duurzaamheid van hun landbouwpraktijken.


Case Study 3: Data-gedreven Landbouw

Een vooruitstrevend landbouwbedrijf heeft met behulp van WBSO-subsidies geïnvesteerd in geavanceerde data-analysetools. Deze tools hebben geholpen bij het optimaliseren van irrigatiesystemen en het verbeteren van de oogstprognoses, wat resulteerde in een efficiënter gebruik van hulpbronnen en hogere opbrengsten.